วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2550

บทที่ 18 การนำ PIN มา Add เพื่อรับเงิน

เมื่อเราทำยอดได้ถึง $50 แล้วทาง google จะส่ง PIN มาให้ยังที่อยู่ที่เรากรอกลงไปในที่อยู่รับเช็คตัวอย่าง PIN ที่ส่งมาครับ


** ให้ไปที่เว็บไซต์ Google AdSense แล้วไปที่
- หลังจาก Login เข้าระบบจะเห็นข้อความYou payments are currently on hold. Action is required to release payment Click here for details ให้คลิกที่ Click here for details
- ที่ Required Action ให้คลิกที่ Please enter your PIN
- ใส่หมายเลข PIN ของคุณ แล้วคลิก Submit PINเป็นอันเสร็จครับ ต่อไปถ้าทำครบ $100 แล้วจะมีเช็คส่งมาให้เราครับ

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

I found this site using [url=http://google.com]google.com[/url] And i want to thank you for your work. You have done really very good site. Great work, great site! Thank you!

Sorry for offtopic